Performance komt in actie bij oproepen van individuen, teams en organisaties om hun prestaties te verhogen en hun innovatief vermogen te ontwikkelen!

Performance komt in actie bij oproepen van individuen, teams en organisaties om hun prestaties te verhogen en hun innovatief vermogen te ontwikkelen!

'Performance': prestatie; prestatievermogen; resultaat; voorstelling; optreden;uitvoering.

Wat wordt er bij Performance geactiveerd bij een oproep?

Ary Bosker studeerde Persoonlijkheids-en Organisatiepsychologie aan de Rijkuniversiteit Groningen en was vanaf 1992 als docent/onderzoeker verbonden aan de subfaculteit Psychologie van dezelfde universiteit en aan een 2-tal hogescholen. Was vanaf 1995 bedrijfspsycholoog, HRD-adviseur en opleider bij Akzo Nobel en werkte achtereenvolgens vanaf 1999 als organisatie-adviseur, regiomanager, regiodirecteur en verkoopdirecteur in de bedrijfsgezondheidszorg, eerstelijnsgezondheidszorg en specialistische leerlingenzorg. In 1999 werd hij A&O-deskundige MWO na het volgen van de 2-jarige postacademische leergang onder auspiciën van  SIOO/TNO.

Ary Bosker: 'Ik richtte in 2007 Performance op vanuit de ambitie het advies, trainings- en interimmanagement-vak eigen vorm en inhoud te geven. Hierbij richt de netwerkorganisatie zich op HRD- en managementvraagstukken in de breedste zin van het woord. Performance komt in actie bij oproepen om prestaties en creativiteit van  organisaties en mensen te verbeteren. Om prestatieverbetering te bereiken, voegt Performance waarde toe door bij het begeleiden van  veranderingsprocessen. verandermanagement te richten op  vergroting van innovatief vermogen en productiviteit van de organisatie en op het verhogen van betrokkenheid van teams en individuen'.

Teams, management en organisaties vragen tegenwoordig hoe ze kunnen functioneren in een wereld van vluchtigheid, complexiteit en dubbelzinnigheden. Ary Bosker: 'Ze huren Performance in om grensoverschrijdende samenwerking te kunnen bewerkstelligen, hoe ze organisatiecultuur continu kunnen beïnvloeden en hoe ze succesvol de beweging kunnen maken van kostenleiderschap naar een strategie van klantfocus, van publiek gesubsidieerd naar privaat gefinancieerd. Opdrachten die Performance worden gegund hebben te maken met mee helpen zoeken naar manieren om de motivatie en loyaliteit van medewerkers te verwerven zonder dat arbeidszekerheid voor de lange termijn kan worden beloofd. Kortom: de meerwaarde van Performance is om organisatie-effectiviteit mee helpen te bereiken in een sterk dynamische omgeving vol complexiteit, dubbelzinnigheid en paradoxen. Dat doen we door structureel vernieuwend leren, regelruimte, teamsynergie en een authentieke resultaatgerichte cultuur in de schijnwerpers te zetten om goed te kunnen onderzoeken en te focussen op de zaken die geborgd en verbeterd moeten worden'.

Ary Bosker: 'Ik heb vanuit Performance in de loop van de jaren gewerkt als organisatie-adviseur, als interim –en co-manager en als trainer/coach met een breed repertoire van benaderingen, veranderinstrumenten en werkvormen die organisaties,teams, managers en/of professionals in stroomversnelling of juist weer in kalmer vaarwater brengt'.

Performance is in staat met mensen uit verschillende invalshoeken na te gaan wat hen beweegt. We kunnen mensen en organisaties van geijkte paden brengen en ze daardoor effectiever laten zijn. Performance gelooft in participatieve manieren van doen. Performance stelt zich op het standpunt dat de kwaliteit van de interactie de kwaliteit van de output bepaalt.

Gegeven de vraag van organisaties, teams en ondernemers naar een vergroting van hun innovatief vermogen, is Performance op dit moment, in het netwerk van het Schreierscollectief, nauw betrokken met het ontwikkelen van een serendipiteitspracticum.

Resultaatgericht, performance, verandermanagement, alphen

Resultaatgericht & duurzaam

Performance komt in beweging vanuit de overtuiging dat duurzame ontwikkeling van een organisatie met energie, regelruimte en resultaatgerichtheid alleen plaats kan vinden door de organisatie zelf. Als we op pad gaan, dan doen we dat samen: Als partner kunnen we hierbij begeleiden, opleiden en hulp in de vorm van interim en co-management aanbieden.

Lees verder

organisatieverandering, performance, verandermanagement, alphen

Mee helpen kantelen

Als mensen voldoende kracht en vertrouwen hebben verzameld en zich er bewust van zijn, stappen ze eerder over de drempel van het avontuur en gaan het onbekende van een organisatieverandering tegemoet. Regelmatig weerhouden bronnen van interferentie individuele mensen en teams om die stap te zetten. 

Lees verder

diensten, performance, verandermanagement, alphen

Diensten & instrumenten

Performance biedt diensten aan op meerdere gebieden: ondersteuning bij (her)ontwerpvraagstukken,  visie-en teamontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, bepalen waardestrategie en het vergroten van uw innovatief vermogen binnen uw organisatie, kortom om uw (bedrijfs-) leven vorm te geven, onderweg naar de nieuwe economie.

Lees verder