Blog 2

Is links handig?


‘Kennis is macht’, zo luidt een bekend spreekwoord. Maar ‘kennis maakt machteloos’ is vaak eerder geldig. Dat werd voor mij nog weer eens bewezen toen ik, bezig met het maken van een interventieplan, onlangs op het web stuitte op het eerder gelezen boek ‘Is links handig’(een vertaling van het eerder in 1992 bij Murray te Londen verschenen ‘The left hander syndrome’). Na lezing van de eerste hoofdstukken voelde ik me als linkshandige toch danig onthand.

De auteur, Coren, voerde flink wat bevindingen aan voor de stelling dat linkshandigheid als een afwijking moet worden opgevat. Het gegeven dat linkshandigheid onder verscheidende groepen mensen met een (andere) afwijking statistisch vaker voorkomt dan in de populatie, wijst daar volgens Coren op. Deze algemene stellingname kon ik nog billijken tot het moment dat de auteur met allerlei voorbeelden aan kwam zetten. Hij noemde onder meer alcoholici, drugsverslaafden, depressieve patiënten, suicidalen, allergici, personen met hersenbeschadiging, criminelen, epileptici, personen met een laag geboortegewicht.


Voila, plotseling zag ik nieuwe criteria voor personeelsselectie voor me. U nodigt een kandidaat uit voor een bestaande vacature, verzoekt de persoon zijn naam in te vullen en u observeert met welke hand deze persoon de pen hanteert. Ahá, linkshandig: Afwijzen!! Waarom? Deze kandidaat drinkt zich kennelijk elke avond laveloos, kan niet samenwerken met collega’s, is onverschillig, houdt altijd wat achter de (linker-)hand, is een dief van andermans portemonee. Met andere woorden: het is een uiterst effectief en efficiënt hulpmiddel bij selectievraagstukken om nog eens de –reeds bestaande- vooroordelen nu ook wetenschappelijk te ondersteunen. Ik voorzie ook een andere trend. Let maar op: Linkshandige werklozen worden door het UWV omgeschoold tot rechtshandige participanten.


Ik las Coren nog even verder. De auteur ging in op het verschijnsel dat de prevalentie van linkshandigheid afneemt met de leeftijd. Volgens Coren was de oorzaak van een hogere mortaliteit onder linkshandigen gelegen in het feit dat ze in de rechtshandige wereld een grotere kans op een ongeluk hebben.
De Performance telefoon ging over: een opdrachtgever voor psychologisch onderzoek...

0
Feed

Schrijf een reactie