Blog 3

Het hoeft geen betoog dat voortdurende aanpassing en vernieuwing nodig zijn om als organisatie tegemoet te komen aan een steeds sneller veranderende omgeving. Verandering van organisaties heeft vaak geen gelijke tred kunnen houden met de externe ontwikkelingen met alle gevolgen van dien: geringe leverbetrouwbaarheid, lange doorlooptijden, trage innovatie van producten en diensten, beperkte procesbeheersing, hoog ziekteverzuim, onvoldoende kwaliteit, enzovoort. Dat maakt dan weer dat de behoefte van omschakeling van een mechanistisch naar een open systeem alleen maar groter wordt: de nadruk komt te liggen om het maximaal aanboren van innovatief vermogen.

Nu gaat innovatie nog een stap verder dan creatief denken. Creativiteit is eigenlijk niets meer en niets minder dan het ontwikkelen van een nieuw idee of object door uniek combineren van bestaande ideeen of objecten. Creativiteit gaat vooraf aan innovatie, maar niet alle creatieve ideeen worden ook innovaties. Een innovatie is een product, een dienst of een onderscheidende verbetering en levert waarde aan klanten en afnemers.


Mensen onderschatten vaak hun eigen creativiteit. Bij het ontwerpen en uitvoeren van theatrale interventies, in het kader van leren veranderen, hoor ik maar al te vaak: 'pff, dat je dat doet, ik zou het niet kunnen!', terwijl onderzoek toch al lang heeft uitgewezen dat er maar één belangrijk verschil is tussen mensen die creatieve kanten vertonen en mensen die dat niet doen: de eigen overtuiging van hun eigen creativiteit.


Bij diverse activiteiten van Performance wordt het bewijs geleverd dat mensen hun vermogen om op een innovatieve manier te denken, kunnen optimaliseren. Twyla Tharp, één van de bekendse choreografen, beweert zelfs dat creatief werk het resultaat is van gewoonten die in de loop der tijd doelbewust moet en worden ontwikkeld: Je kunt er je gewoonte van maken. Terwijl menigeen creatief denken niet als een gewoonte, maar als een spontane flits van ingeving beschouwt, stelt Tharpe de paradoxale werking van creatief werk voorop.


Met Tharpe in gedachten, wens ik jullie een creatief 2014, met andere woorden, herhaal routineus datgene wat je ook al in 2013 al deed en je hebt de sleutel voor de creatieve ruimte in handen!

0
Feed

Schrijf een reactie